Privacy Policy

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Dobell.nl, verwerkt persoonsgegevens voor

  • de acceptatie van de bestelling
  • het tegengaan van overkreditering
  • uitvoering van overeenkomsten met de klant
  • relatiebeheer en
  • managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Dobell.nl, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Dobell.nl groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt al dan niet op basis van een voorafgaande selectie om te informeren over interessante aanbiedingen van  Dobell.nl en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Informatie kunt men ook per e-mail of brief ontvangen, indien men hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien men geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat persoonlijke gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kan men dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van Dobell.nl kan men bellen met (gratis van een vaste lijn), schrijven naar Dobell
Kruisstraat 165
5612 CH
EINDHOVEN
, of een email sturen naar www.dobell.nl.

Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door Dobell te aanvaarden stemt men tevens in met de mogelijkheid dat

  • Dobell.nl de klant's persoonsgegevens (laten) gebruiken voor credit scoring en
  • Dobell.nl informatie over de klant's kredietwaardigheid verstrekken aan BKR.

Dobell.nl gebruiken uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel. Dobell.nl hebben hun gegevensverwerkingen gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

PRIVACY OP INTERNET EN COOKIES

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch het (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of email van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u, aan de hand van deze analyse, informeren over aanbiedingen, of productinformatie die interessant zou kunnen zijn en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Dobell ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. Men verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die bij derden waar Dobell mee samenwerkt, worden achtergelaten, mogen worden gekoppeld aan gegevens die reeds bij Dobell bekend zijn en waarmee aanbiedingen en product informatie worden gepersonaliseerd.

Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op de computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan een site naar de computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat men bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is dobell.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat men op de hoogte wordt gesteld, wanneer men een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt men onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel men als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

ADRESWIJZIGING

Klanten zijn verplicht Dobell van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Dobell geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt men geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Dobell bekende adres en blijft men aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

BEVEILIGDE SERVER

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

VRAGEN?

Men mag ons om inzage verzoeken in eigen persoonsgegevens. Ook kan men ons verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Men kan eigen persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar www.Dobell.nl/mijn account.

Als men wenst te reageren op ons privacybeleid of vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kan men contact opnemen met

Dobell
Kruisstraat 165
5612 CH
EINDHOVEN