COMPETITIES

De volgende algemene voorwaarden zijn geldig op alle competities, prijstrekkingen, stemmen en menings vragen die door de promoter gepromoot worden in alle media incl. zonder beperkingen, in televisie programma’s on-line en/of op mobiel. Bekijk aub het einde van deze algemene voorwaarden voor de promoter’s details. Deze algemene voorwaarden zijn geldig in samenwerking met andere voorwaarden aangegeven bij een promotie van of een bericht over een specifieke wedstrijd. Bij het deelnemen aan de wedstrijd, geeft de deelnemer aan dat hij/ zij de voorwaarden begrijpt en dat de overeenkomst en de algemene voorwaarden geaccepteerd zijn. Wanneer u hier niet tevreden mee bent hoeft u niet aan de wedstrijd mee te doen. We behouden het recht de wedstrijd af te zeggen of te veranderen als ook de algemene voorwaarden, naar eigen goed dunken zonder notificatie. Iedere verandering aan een wedstrijd en/ of algemene voorwaarden wordt de deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Al onze beslissingen zijn definitief en we voeren hierover geen correspondentie.

AANSPRAKLIJKHEID

Deelnemers moeten inwoners van NL of BE zijn en 18 jaar of ouder zijn op het moment van deelname, tenzij anders aangegeven. Deelnemers jonger dan 18 moeten toestemming krijgen van hun ouders of wettelijke voogd voordat ze zich aanmelden, De ouders of wettelijke voogd van deelnemers jonger dan 18 jaar gaan namens de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden, Elke persoon die werknemer of direct familie lid is van een medewerker van Global Tailor Ltd of enige andere persoon die direct verbonden is met de organisatie van een bepaalde wedstrijd komt niet in aanmerking om deel te nemen. Dergelijke vermeldingen worden als ongeldig beschouwd. Bij het invoeren bevestigt u dat u in aanmerking komt om dit te doen en in aanmerking komt om een prijs te claimen die u mogelijk wint. De promotor behoudt het recht naar eigen goeddunken om bewijs te vragen om de leeftijd, identiteit en/ of geschiktheid van een deelnemer op elk gewenst moment te verifiëren en om kanalen en methoden te gebruiken die beschikbaar zijn om de verstrekte gegevens te controleren. De organisator kan wachten met de uitreiking van een prijs totdat hij dergelijk bewijs van de Winnaar heeft ontvangen en het niet tijdig leveren van dergelijk bewijs kan resulteren in het verbeuren van de prijs.

DEELNAME

De openings- en sluitings datum en –tijd voor inzendingen zijn zoals aangegeven in de specifieke wedstrijd informatie. Alle inzendingen die vóór de wedstrijd of prijstrekking worden ontvangen of die na de sluitingsdatum en –tijd worden geopend, worden niet meegeteld. Voor deelname aan de wedstrijd moet de deelnemer de vraag ( vragen) beantwoorden om de taak (taken) te voltooien en de informatie indienen zoals gespecificeerd in de wedstrijd informatie, Inzendingen mogen niet worden ingezonden door agenten, derde partijen of namens een andere persoon, tenzij anders vermeld in de wedstrijdinformatie. Dergelijke vermeldingen zijn ongeldig. We behouden het recht om zonder aankondiging inzendingen te diskwalificeren die naar onze mening oneigenlijk technische middelen hebben gebruikt om aan te geven en/ of waarvan wij denken dat het frauduleus is. Slechts één inzending per persoon is toegestaan. Bulk deelname zijn ongeldig en kunnen niet worden geaccepteerd. In het geval van fouten, misverstanden of geschillen over de juistheid of aanvaardbaarheid van antwoorden van deelnemers, of de werking van een onderdeel van de wedstrijd of prijstrekkingen, netwerken of systemen, is de beslissing van de organisator definitief. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren gegaan zijn, zoekgeraakt, beschadigd of vertraagd tijdens het transport, ongeacht de oorzaak, inclusief bijvoorbeeld als gevolg van een postfout, uitval van apperatuur, technische storing, systemen, sateliet, network, server, computer hardware of software storingen van welke aard dan ook. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle kosten die ze maken om deel te nemen aan de wedstrijd en worden niet vergoed, ongeacht of ze de wedstrijd winnen of niet.

DE PRIJS

De prijs is gespecificeerd in de wedstrijd informatie. Tenzij anders vermeld in de wedstrijd, is elke deelnemer en/ of huishouden beperkt tot het winnen van één prijs per competitie. De organisator behoudt het recht om de prijs of een deel van de prijs naar eigen goeddunken te wijzigen in een alternatief van gelijke of hogere waarde, inclusief maar niet beperkt tot omstandigheden die buiten zijn macht liggen of waarvan een deel van de prijs niet beschikbaar is. Op verzoek van de winnaar wordt geen contant of equivalent (indien van toepassing) of een alternatieve prijs uitgereikt en de prijs is niet-overdraagbaar en niet- inwisselbaar. De organisator kan weigeren een prijs uit te reiken of te vorderen, in geval van niet-aanspraak op grond van de algemene vorwaarden, fraude of oneerlijkheid, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik can technologie die een deelnemer in staat stelt om toepasselijke kosten te omzeilen bij het ingaan van de promotie.

KENNISGEVING

De organisator tracht de winnaar op de hoogte te brengen binnen achtentwintig (28) dagen na de sluitingsdatum zoals geadviseerd in de wedstrijdinformatie. De levering vindt plaats binnen 28 dagen na kennisgeving. De organisator is niet aansprakelijk wanneer een prijs na levering is verloren, beschadigd of gestolen en deze prijs niet zal worden vervangen. Als de winnaar om welke reden dan ook ervoor kiest om de prijs of een deel van de prijs niet in ontvangst te nemen, behoudt de organisator het recht om de winnaar te vragen dit schriftelijk te bevestigen en, ongeacht of een dergelijke bevestiging wordt ontvangen, kan de organisator de prijs (of een deel van de prijs) naar eigen goeddunken behouden of vernietigen.

WINNAARS SELECTIE

Wanneer de Winnaar willekeurig wordt geselecteerd, vindt de loting voor de winnaar plaats binnen een week na de sluitingsdatum- en tijd voor alle inzendingen, tenzij anders vermeld in de wedstrijd informatie. Tenzij anders vermeld in de wedstrijdinformatie, is de winnaar de eerste aantekening getrokken uit alle geldige inzendingen, onder voorbehoud van geschiktheid en bevestiging van de winnaar (en, voor wedstrijden waarbij deelnemers een of meerdere vragen moeten beantwoorden, beantwoording van deze vraag (en) correct. Als de winnaar niet willekeurig wordt geselecteerd, geeft de voltooiingsinformatie een gedetailleerd overzicht van de beoordelings criteria waarop het winnende item zal worden geselecteerd. Als een weggevertje op Facebook of Instagram wordt gelanceerd, zal er nog steeds maar één winnaar willekeurig op beide platforms worden geselecteerd. Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaat u ermee akkoord om verzoek van de organisator deel te nemen aan publiciteit als u de winnaar bent van een wedtrijd of prijstrekking. U gaat ermee akkoord dat de Promotor (of een derde partij die door de Organisator is aangewezen) naar eigen goeddunken de naam en de foto van de winnaar (en indien van toepassing de bijbehorende afbeelding) en hun opmerkingen met betrekking tot de prijs en hun ervaring voor toekomstige promoties, marketing en publiciteit doeleinden mag gebruiken in alle media wereldwijd zonder kennisgeving en zonder dat er enige vergoeding wordt betaald. Als u de winnaar bent van een wedstrijd of prijstrekking, gaat u ermee akkoord dat de organisator uw naam en locatie vermeldt op onze website en/ of op onze Facebook, Twitter of een andere platform voor sociale media.

PROMOTIES

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op promoties die op de website worden uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op specifieke voorwaarden en bepalingen die kunnen worden vermeld in een promotie of bericht over de specifieke promotie. We behouden het recht om elke promotie en de algemene voorwaarden te annuleren of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken, Al onze beslissingen zijn definitief en bindend en er wordt geen correspondentie gevoerd. Houdt er rekening mee dat kortingscodes niet kunnen worden toegevoegd aan bestellingen nadat ze zijn verwerkt. Aanbiedingen van 50% korting op alle kostuums. Houdt er aub rekening mee dat de volgende producten niet zijn opgenomen in deze aanbieding, novelty kostuums, smokings, jacquets en white tie.

Aanbiedingen van 50% Korting op alle Kostuums

. Houdt er aub rekening mee dat de volgende producten niet zijn opgenomen in deze aanbieding, novelty kostuums, smokings, jacquets en white tie.

Multi buy of kortingscode

Als u in uw originele bestelling gebruik heeft gemaakt van een multi buy of een kortingscode, zal dit in consideratie worden genomen en de terugbetaling van de individuele artikelen kan derhalve verschillen van de originele verkoop prijs.

Dobell Dip Promoties

Producten voor deze promotie worden willekeurig gekozen uit onze eigen producten en andere favoriete merken van Dobell. We hebben geen controle over welk product u ontvangt. Producten kunnen oude voorraad zijn of kleine onvolkomenheden hebben. Vanwege de aard van deze promotie zijn terugbetalingen of omruilingen niet mogelijk. (Incl. duplicaten uit afzonderlijke bestellingen).

Kortingen

Kortingen en promotiecodes kunnen niet in combinatie met andere aanbiedingen gebruikt worden. Kortingen zijn niet van toepassing op bepaalde producten, stijlen of merken, waaronder Avail London en de linnen selectie, en kan naar eigen inzicht worden aangepast.

Photo