Privacy Policy

Global Tailor Ltd begrijpt dat privacy belangrijk is voor onze klanten en dat het belangrijk is hoe uw persoonlijke gegevens on-line gebruikt en gedeeld worden.

Bij Global Tailor Ltd zijn wij vastbesloten om de privacy en veiligheid van onze klanten te beschermen en zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op manieren die in dit beleid en in overeenstemming met uw wettelijke rechten worden beschreven.

Lees het volgende privacybeleid aandachtig door om inzicht te krijgen van onze opvattingen en gebruiken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe wij deze zullen behandelen.  Wij gaan ervan uit dat u ons privacy beleid accepteert bij uw eerste gebruik van onze website. Wanneer u ons privacy beleid niet accepteert of er niet mee eens bent verlaat dan aub onze website.

Houd er rekening mee dat dit privacy beleid alleen van toepassing is op het gebruik van onze website, die mogelijke links naar andere websites bevat. Wij hebben geen controle over hoe uw gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt door andere sites en adviseren u daarom hun privacy beleid te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

 

INFORMATIE OVER ONS 

Voor de doeleinden van de Data Protection Act 1998, de data controller is Global Tailor Ltd van 23 Marshall Rd, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AD, GB en bedrijfs nummer: 4964527/ BTW Nummer: BE0634999117

De rol van Data Beschermings Officier wordt uitgevoerd door de directeuren van Global Tailor Ltd en zij kunnen worden gecontacteerd via het volgende email adres: gdpr@dobell.co.uk

 

DATA PRINCIPES

 • Uw gegevens zijn van u, daarom bieden wij volledige informatie over de gegevens die worden bewaard en wij zorgen ervoor dat deze op aanvraag beschikbaar zijn.

 • Wij beschermen uw gegevens in overeenstemming met de industrie normen

 • Wij verwerken uw gegevens alleen voor de volgende redenen:

-Voor zakelijke doeleinden die nodig zijn om de relatie tussen klant en merk te vervullen

-Waar documentatie moet worden bewaard voor juridische doeleinden.

 

INFORMATIE DIE WIJ VAN U KUNNEN VERZAMELEN 

Afhankelijk van de manier waarop u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij sommige of alle gegevens van u:

 1. Alle informatie die u verstrekt door gegevens in te vullen op onze site. Dit omvat informatie die wordt verstrekt op het moment van registratie om onze site te gebruiken, zich te abonneren op onze service, materiaal te plaatsen of om verdere diensten aan te vragen. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze site meldt.

 2. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij deze correspondentie bewaren.

 3. Wij kunnen u ook vragen enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeks doeleinden, u hoeft hier niet op te reageren.

 4. Details van transacties die u uitvoert via onze site en van de uitvoering van uw bestellingen.

 5. Gegevens over uw bezoeken aan onze site (inclusief maar niet beperkt tot verkeers gegevens, locatie gegevens, weblogs en andere communicatie gegevens, ongeacht of dit voor onze eigen facturerings doeleinden of anderzins vereist is) en de bronnen waartoe u toegang hebt.

 

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om uw account in te stellen en te beheren zodat u uw bestellingen kunt plaatsen en u kunt communiceren over uw bestellingen.

 2. Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gerepresenteerd.

 3. Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons opvraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, waar u toestemming heeft gegeven om voor dergelijke doeleinden te worden benaderd.

 4. Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons.

 5. Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest.

 6. Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service

 7. Om contact met u op te nemen  als wij van mening zijn dat u een legitiem belang heeft bij het ontvangen van de informatie. Voor meer informatie over ons legitieme belang beleid, zoals hieronder wordt beschreven

 

Wij kunnen uw gegevens gebruiken, of geselecteerde  derden toestaan uw gegevens te gebruiken, om u informatie te geven over goederen en diensten die voor u van belang kunnen zijn en wij of zij kunnen hierover contact met u opnemen via (post of telefoon).

Als u een bestaande klant bent, nemen wij alleen contact op via de electronische weg (e-mail of sms) met informatie over goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop aan u.

Als u een nieuwe klant bent en als wij geselecteerde derden toestaan uw gegevens te gebruiken, nemen wij (of zij) alleen contact met u op via electronische weg als u hiermee hebt ingestemd.

 

RETENTIEBELEID

Behalve gegevens die wij moeten bewaren voor legale doeleinden, zoals transactie geschiedenis, zullen wij uw gegevens alleen gedurende maximaal drie maanden in ons bestand bewaren.

 

WAAR WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen door een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit personeel kan zich onder meer bezighouden met de uitvoering van uw bestelling en het verlenen van  ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te geven gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Global Tailor Ltd neemt alle stappen die redelijkerwijze nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacy beleid worden behandeld.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalings gegevens worden gecodeerd (met behulp van SSL-technologie). Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vetrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we onze best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte beveiligings functies gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 

DELEN VAN UW GEGEVENS

Global Tailor Ltd deelt uw gegevens met externe gegevens verwerkers die nodig zijn om ons bedrij te laten functioneren. Deze gegevens verwerkers omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 1. Consumer Review Partners – inclusief Trusted Shops waarmee we samenwerken om ons in staat te stellen feedback van klanten met succes te ontvangen om onze services te verbeteren.

 2. Belonings partners – inclusief Mention Me aan wie we onze verwijzingsregeling uitbesteden om bestaande en nieuwe klanten te belonen en te laten profiteren.

 3. Logistieke partners – ons netwerk van partners waarmee wij uw leverings- en retour processen kunnen uitvoeren.

 4. Alle wettelijke toezicht houders of wetshandhavingsinstanties die ons kunnen verplichten om informatie met hen te delen voor zakelijke doeleinden.

 5. E-mail service providers, zoals Mailchimp.

 6. Social Media-platforms – waaronder Facebook, Instagram en Twitter.

 7. Betaalde zoek platforms – waaronder Google Adwords en Bing Ads

Houd er rekening mee dat geselecteerde derde partijen die dit vereisen, transactionele SMS- berichten kunnen verzenden om u op de hoogte te houden van de bezorging van uw artikelen.

 

OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens  bekend maken aan een lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding maatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in sectie 736 van de UK Companies Act 1985.

We kunnen uw persoonlijke informatie aan derden bekend maken:

 1. In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.

 2. Indien Global Tailor Ltd of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde, in welk geval persoonlijke gegevens die zij over haar klanten in bezit heeft, een van de overgedragen activa zijn.

 3. Als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichtingen, of om onze Gebruiksvoorwaarden van de Website of leverings voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendom om veiligheid van Global Tailor Ltd onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het krediet risico.

 

ONS BELEID OVER KINDERDATA

Het is kinderen onder de 13 jaar niet toegestaan om van onze sites te kopen vanwege EER-wetgeving met betrekking tot de leeftijd waarop u toestemming kunt geven voor gegevens verwerking.

 

HOE WIJ UW GEGEVENS CONTROLEREN

Er wordt alleen contact met u opgenomen als u zich heeft aangemeld door bepaalde vakjes in te vullen op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen en om aan te geven of we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw informatie bekend te maken aan derden voor dergelijke doeleinden. 

Wij willen dat u de controle heeft over uw informatie en daarom verbinden wij u om u de mogelijkheid te geven om het volgende te doen:

 • Toegang krijgen tot, wijzigen van, verifieren of intrekken van informatie over u. U kunt ook een kopie van de gegevens aanvragen door contact op te nemen met showme@dobell.nl

 • Afmelden voor marketing communicatie. Dit kan worden gedaan in elke marketing e-mail die naar u is verzonden of door contact op te nemen met nieuwsbrief@dobell.nl

 • Maak gebruik van uw recht om te worden vergeten als u niet langer wenst dat wij uw persoonlijke gegevens opslaan. Als u uw recht om te worden vergeten wilt uitoefenen, moet u contact opnemen met forgetme@dobell.nl onder vermelding van dit en alle van toepassing zijnde gegevens worden van onze systemen verwijderd. Sommige gegevens kunnen om juridische redenen, zoals transactie geschiedenis, mogelijk niet worden verwijderd.

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partner netwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

 

ONS GEBRUIK VAN COOKIES 

Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, inclusief waar beschikbaar uw IP-adres, besturings systeem en browser type en systeem beheer.Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en patronen van onze gebruikers en identificeren geen enkele persoon.

Om dezelfde reden kunnen wij informatie over uw algemene internet gebruik verkrijgen door een cookie bestand te gebruiken dat op de harde schijf van uw computer is opgeslagen. Cookies helpen ons om onze site te verbeteren en een betere en meer persoonlijke service te leveren. Ze stellen ons in staat:

 1. Om onze doelgroeps grootte en gebruiks patroon in te schatten.

 2. Om informatie over uw voorkeuren op te slaan, zodat wij onze site kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.

 3. Om uw zoekopdrachten te versnellen.

 4. Om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.

U kunt weigeren niet-essentiele cookies te accepteren door ze uit te schakelen via een pop-up die verschijnt bij uw eerste bezoek aan de site. Houd er rekening mee dat als u uw cookies wist, de pop-up opnieuw zal verschijnen wanneer u weer terugkeert.

Voor meer informatie kunt u ons volledige cookies beleid hieronder lezen.

 

CONTACT

Vragen, opmerkingen en  verzoeken met betrekking tot dit privacy beleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan gdpr@dobell.nl.

 

WIJZIGINGEN AAN ONS PRIVACY BELEID

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacy beleid aanbrengen worden op deze pagina gepubliceerd . U wordt geacht de voorwaarden van het Privacy beleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van onze site na de wijziging.

 

LEGITIEME VERKLARING

Het contact opnemen met klanten en relevante partijen, zal alleen worden uitgeoefend onder wat Global Tailor Ltd, en de merken daarin, de noodzaak van het contact achten, en het gebruik van de gegevens van de klant als een legitiem belang in de reden voor contact.

Global Tailor LTD en zijn merken (Dobell, My Tuxedo, Avail London) nemen alleen contact op met een persoon waarvan wij geloven dat deze een legitiem belang heeft bij de communicatie. Dit zal in alle gevallen het geval zijn omdat de klant eerder een product van Dobell gekocht heeft, interesse in de door de merken geleverde producten heeft getoond of een professionele interesse heeft  in het bedrijf en de diensten die het biedt.

Dit houdt ook in dat de klant on-line een winkelwagen verlaat voordat de bestelling is voltooid voor een periode van maximaal 28 dagen, eerdere aankopen in het afgelopen jaar of wanneer de klant heeft verzocht om toegevoegd te wordn aan de e-mails van de nieuwsbrief campagne op één van Global Tailor Ltd’s merksites. Dit zou zijn geweest door te kiezen voor, aan de kassa, of door je aan te melden via de aanmeldingsformulieren voor de nieuwsbrief, of door je te abonneren om aanbiedingen van Dobell te ontvangen via samenwerkingswedstrijden van derden.

De kanalen waarvoor een LIA (Legitieme Interest Assessment) is uitgevoerd, zijn als volgt:

 • PR

 • Direct Marketing (inclusief SMS en post)

 • PPC Retargeting

 • E-mail

 • Sociale media

 • Klantenservice

 

COOKIE BELEID

Wanneer u onze site bezoekt, gebruiken wij cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Er zijn 4 soorten cookies, die hieronder worden uitgelegd.

 1. Strikt noodzakelijke cookies – met deze cookies kunt u navigeren op de site en de functies van de site gebruiken, zoals het toevoegen van producten aan uw winkelwagen

 2. Prestatie cookies – dit geeft ons inzicht in het aantal gebruikers dat onze site ontvangt, hoe ze het gebruiken en waar wij verbeteringen kunnen aanbrengen ten behoeve van onze klanten. We kunnen deze geanonimiseerde informatie ook gebruiken om interne rapporten te maken en ons te helpen de website te verbeteren.

 3. Klanten voorkeur cookies – wanneer u browst of winkelt op onze sites, onthouden deze cookies uw voorkeuren zodat we uw ervaring zo naadloos kunnen maken.

 4. Targeting- of advertentiecookies – deze cookies helpen bij het leveren van gerichte advertenties met inhoud waarvan we verwachten dat u daarin geinteresseerd bent, op basis van uw winkel gedrag. Belangrijk is ook dat ze het aantal keren beperken dat u een advertentie van deze site te zien krijgt.

Door deze site te blijven gebruiken, impliceert u toestemming voor de plaatsing van de vermelde cookies voor de hierboven beschreven doeleinden. Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met het plaatsen van dit soort cookies op je computer en deze te gebruiken wanneer u de site in de toekomst bezoekt.

Als u cookies die al op uw computer staan, wilt verwijderen of voorkomen kunt u dit doen in de door u gekozen browser en daar de instellingen te bekijken. Ga voor meer informatie over cookies naar https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies/.

Houd er rekening mee dat door toekomstige cookies te verwijderen of uit te schakelen, uw on-site ervaring kan worden beïnvloed en dat u mogelijk niet kunt profiteren van sommige van de functies van onze site, wat betekent dat dit de koop ervaring, waar wij  trots op zijn, kan beperken.